Kính hiển vị kim tương TIM5

Kính hiển vị kim tương TIM5

Mã sản phẩm: Đang cập nhật Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ

Kính hiển vi kim tương TIM5 đáp ứng các nhu cầu quan sát mẫu kim tương, kiểm tra vết nứt Độ phóng đại lớn nhất : 1000 lần Gồm các vật kính cho công nghệ trường sáng và nền đen

Kính hiển vi kim tương TIM5 đáp ứng các nhu cầu quan sát mẫu kim tương, kiểm tra vết nứt

Độ phóng đại lớn nhất : 1000 lần

Gồm các vật kính cho công nghệ trường sáng và nền đen