Kính hiển vi đo Hawk Duo

Kính hiển vi đo Hawk Duo

Mã sản phẩm: Nhà sản xuất:
Liên hệ

- Đo quang học hỗ trợ camera trên 3 trục. - Độ phân giải cao, giúp xem chi tiết mẫu rõ rang hơn. - Tích hợp hệ thống video độ phân giải cao. Cho kết quả với độ chính xác hoàn hảo. - Phầm mềm dựa trên trực quan manh mẽ và dễ sử dụng. - Tùy chọn linh hoạt, có thể chạy tụ đông thông qua hê thống điều khiểm CNC.  

- Đo quang học hỗ trợ camera trên 3 trục.

- Độ phân giải cao, giúp xem chi tiết mẫu rõ rang hơn.

- Tích hợp hệ thống video độ phân giải cao. Cho kết quả với độ chính xác hoàn hảo.

- Phầm mềm dựa trên trực quan manh mẽ và dễ sử dụng.

- Tùy chọn linh hoạt, có thể chạy tụ đông thông qua hê thống điều khiểm CNC.