Kính hiển vi vision engineering Mantis Elite-Cam HD

Kính hiển vi vision engineering Mantis Elite-Cam HD

Mã sản phẩm: Nhà sản xuất:
Liên hệ

- Tùy chọn nhanh chóng độ phóng đại từ 2x - 20x. - Thiết kế nhỏ gọn, cho kết quả chính xác và khả năng quan sát 3D. - Trang bị camera HD kết nối USB 2.0 - Cung cấp hình ảnh đẹp, rõ nét và phần mềm phụ trợ. - Sự lựa chon phù hợp với nhiều ứng dụng.  

- Tùy chọn nhanh chóng độ phóng đại từ 2x - 20x.

- Thiết kế nhỏ gọn, cho kết quả chính xác và khả năng quan sát 3D.

- Trang bị camera HD kết nối USB 2.0

- Cung cấp hình ảnh đẹp, rõ nét và phần mềm phụ trợ.

- Sự lựa chon phù hợp với nhiều ứng dụng.