Kính đo nhanh TVM 35

Kính đo nhanh TVM 35

Mã sản phẩm: Đang cập nhật Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ

TVM dòng kính đáp ứng đo nhanh với số lượng lớn Lý tưởng cho phép đo 2D với số lượng lớn các sản phẩm đo cùng lúc, bất kể hình dạng sản phẩm Đặc điểm TVM35 Dải đo Bàn mẫu cố định:28x31x100 mm ( X,Y,Z) Bàn mẫu dịch chuyển: 200x100x68 mm (X,Y,Z) Sai số phép đo Sai số với bàn mẫu cố định: 4 um Sai số với bàn mẫu dịch chuyển:5+9,54L/1000 um

TVM dòng kính đáp ứng đo nhanh với số lượng lớn

Lý tưởng cho phép đo 2D với số lượng lớn các sản phẩm đo cùng lúc, bất kể hình dạng sản phẩm

Đặc điểm

TVM35

Dải đo

Bàn mẫu cố định:28x31x100 mm ( X,Y,Z)

Bàn mẫu dịch chuyển: 200x100x68 mm (X,Y,Z)

Sai số phép đo

Sai số với bàn mẫu cố định: 4 um

Sai số với bàn mẫu dịch chuyển:5+9,54L/1000 um